top of page

PŘIHLÁŠKA

Upozorňujeme, že ročníkové rozložení je neměnné! Pouze v případě nízké obsazenosti daného turnusu (květen - červen), budeme zvažovat věkové rozšíření. Děkujeme za respektování.

Vyplňujte včetně DIAKRITIKY (háčků a čárek).
E-mail slouží pro komunikaci, uvádějte E-MAIL ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

Doporučujeme vyplňovat na počítači, na některých mobilních zařízeních se formulář nemusí zobrazovat správně.

bottom of page