TERMÍNY

   POBYTOVÉ

PŘÍMĚSTSKÝ

3.-8. 7. 2022

ročníky: 2006 - 2011

10.-15. 7. 2022

ročníky: 2008 - 2011

dívky: 2007 - 2015

17.-22. 7. 2022

ročníky: 2010 - 2013

24.-29. 7. 2022

ročníky: 2010 - 2015

8.-12. 8. 2022

ročníky: 2010-2016

220333157_1640354989502733_4847588948999904686_n.jpg
221470095_1640352126169686_7348280159171499723_n.jpg
 

CENA

 POBYTOVÉ TURNUSY

7.500 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TURNUSY

3.900 Kč

NYNÍ JE NUTNÉ UHRADIT ČÁSTKU OBRATEM


ZÁLOHA: 4.000 Kč

do 10 dní odpřihlášení

DOPLATEK do 15. 3. 2022

JE NUTNÉ UHRADIT DO 2 DNŮ OD POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY

Sleva pro druhého a každého dalšího sourozence 500 Kč (uplatňuje se vždy u mladšího sourozence).
Cena pro dívky na II. turnusu činí 7.000 Kč.

DOPORUČUJEME VÁM UZAVŘENÍ POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ.
Partner klubu Pojišťovna VZP připravil pro účastníky kempu výhodnější pojištění. Dostačující variantu sjednáte na následujícím odkazu od 174 Kč. Pojištění v základu kryje zranění i odpovědnost, při připojištění storna je kryté Vaše dítě v případě neúčasti například ze zdravotních důvodů. Plné změní podmínek naleznete na webu pojišťovny.

PLATEBNÍ ÚDAJE

Č. účtu: 2501151113/2010
VS: rodné číslo účastníka / účastnice
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno účastníka / účastnice.


Pokud chcete využít příspěvku od zaměstnavatele / pojišťovny / fondu, kontaktujte, prosím, před provedením platby koordinátorku Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz).

 

STORNO PODMÍNKY

Zrušení přihlášení účastníka na Duklakemp lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy zadané při registraci, na e-mailovou adresu koordinátorky Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz). Pro zrušení přihlášení je nezbytné potvrzení e-mailu ze strany koordinátorky Duklakempů. Za den zrušení přihlášení účastníka na Duklakemp se považuje den, kdy je oznámení o tomto doručeno koordinátorce Duklakempů.

Stornopoplatky:

POBYTOVÉ turnusy

do 15. 3. 2022                      0 Kč

od 15. 3. do 30. 4. 2022     1.500 Kč

od 1. 5. do 20. 6. 2022       2.500 Kč

od 21. 6. 2022                      5.000 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ turnusy

do 30. 4. 2022                     0 Kč

od 1. 5. do 30. 6. 2022       1.000 Kč

od 1. 7. do 31. 7. 2022          1.500 Kč

od 1. 8. 2022                        2.500 Kč

Pokud se účastník nedostaví na zahájení Duklakempu bez udání důvodu, ztrácí nárok na vrácení uhrazené ceny Duklakempu. 

V případě předčasného ukončení či přerušení účasti účastníka Duklakempu, bez zavinění na straně Duklakempů, nevzniká organizátorům Duklakempů povinnost vrátit uhrazenou částku.

Nahradit účastníka jiným má právo pouze koordinátoka Duklakempů.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené částky Duklakempu (resp. její poměrné části), organizátoři Duklakempů ji vrátí převodem, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace prostřednictvím e-mailové komunikace koordinátorkou Duklakempů a udání čísla účtu pro vrácení dané částky).