top of page
Turnusy

TERMÍNY

   POBYTOVÉ

PŘÍMĚSTSKÝ

7.-11. 8. 2023

9.-14. 7. 2023

16.-21. 7. 2023

23.-28. 7. 2023

ročníky: 2006 - 12 míst
2007 - 2010

chlapci: 2009 - 2012

dívky: 2008 - 2016

ročníky: 2011 - 2014

ročníky: 2011 - 2016

ročníky: 2013-2017

INN_42497.jpg
DUKLA_PONDELI_164.JPG
NRM07526.jpg
Platba

CENY

 POBYTOVÉ TURNUSY

8.500 Kč

nutné uhradit do 10 dní od přihlášení

PŘÍMĚSTSKÉ TURNUSY

4.500 Kč

nutné uhradit do 10 dní od přihlášení

Sleva pro druhého a každého dalšího sourozence 500 Kč (uplatňuje se vždy u mladšího sourozence).
Cena pro dívky na II. turnusu činí 8.000 Kč.
 

CHCI VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

DOPORUČUJEME VÁM UZAVŘENÍ POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ.
V rámci Duklakempů je možné zřídit výhodnější pojištění. Dostačující variantu sjednáte na následujícím odkazu od 195 Kč (cena kempu 8.500 Kč). Pojištění v základu kryje zranění i odpovědnost, při připojištění storna je kryté Vaše dítě v případě neúčasti například ze zdravotních důvodů. Plné změní podmínek pojištění naleznete na webu pojišťovny.

PLATEBNÍ ÚDAJE

Č. účtu: 2501151113/2010
VS: rodné číslo účastníka / účastnice
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno účastníka / účastnice.


Pokud chcete využít příspěvku od zaměstnavatele / pojišťovny / fondu, kontaktujte, prosím, před provedením platby koordinátorku Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz).

Storno podmínky

STORNO PODMÍNKY

Zrušení přihlášení účastníka na Duklakemp lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy zadané při registraci, na e-mailovou adresu koordinátorky Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz). Pro zrušení přihlášení je nezbytné potvrzení e-mailu ze strany koordinátorky Duklakempů. Za den zrušení přihlášení účastníka na Duklakemp se považuje den, kdy je oznámení o tomto doručeno koordinátorce Duklakempů.

Stornopoplatky:

POBYTOVÉ turnusy

do 15. 3. 2023                      0 Kč

od 15. 3. do 30. 4. 2023     2.000 Kč

od 1. 5. do 20. 6. 2023       4.000 Kč

od 21. 6. 2023                      6.500 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ turnusy

do 30. 4. 2023                     0 Kč

od 1. 5. do 30. 6. 2023       1.500 Kč

od 1. 7. do 31. 7. 2023         2.500 Kč

od 1. 8. 2023                        3.500 Kč

Pokud se účastník nedostaví na zahájení Duklakempu bez udání důvodu, ztrácí nárok na vrácení uhrazené ceny Duklakempu. 

V případě předčasného ukončení či přerušení účasti účastníka Duklakempu, bez zavinění na straně Duklakempů, nevzniká organizátorům Duklakempů povinnost vrátit uhrazenou částku.

Nahradit účastníka jiným má právo pouze koordinátoka Duklakempů.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené částky Duklakempu (resp. její poměrné části), organizátoři Duklakempů ji vrátí převodem, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace prostřednictvím e-mailové komunikace koordinátorkou Duklakempů a zároveň udání čísla účtu pro vrácení dané částky). 

bottom of page