top of page

TERMÍNY

Turnusy

   POBYTOVÉ

PŘÍMĚSTSKÝ

5.-9. 8. 2024

7.-12. 7. 2024

14.-19. 7. 2024

21.-26. 7. 2024

ročníky: 2007 - 12 míst
2008 - 2011

chlapci: 2010 - 2013

dívky: 2009 - 2017

ročníky: 2012 - 2015

ročníky: 2012 - 2017

ročníky: 2014-2018

INN_53906.jpg
INN_50862.jpg
INN_50903.jpg
Platba

CENY

 POBYTOVÉ TURNUSY

PŘÍMĚSTSKÝ TURNUS

9.000 Kč

5.000 Kč

PLATBU JE NUTNÉ PROVÉST DO 10 DNÍ OD VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY.

Sleva pro druhého a každého dalšího sourozence 500 Kč (uplatňuje se vždy u mladšího sourozence vložením promokódu: BRACHASEGRA).
Cena pro dívky na II. turnusu činí 8.500 Kč.
 

CHCI VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

DOPORUČUJEME VÁM UZAVŘENÍ POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ.
Sjednat můžete například přes odkaz níže nebo přes svoji pojišťovnu či poradce.

PLATEBNÍ ÚDAJE

Č. účtu: 2501151113/2010
VS: Vám dorazí po vyplnění přihlášky.
Do poznámky uvádějte příjmení a jméno dítěte.


Pokud chcete využít příspěvku od zaměstnavatele / pojišťovny / fondu, kontaktujte, prosím, před provedením platby koordinátorku Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz).

Storno podmínky

STORNO PODMÍNKY

Zrušení přihlášení účastníka na Duklakemp lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy zadané při registraci u zákonného zástupce, na e-mailovou adresu koordinátorky Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz). Pro zrušení přihlášení je nezbytné potvrzení e-mailu ze strany koordinátorky Duklakempů. Za den zrušení přihlášení účastníka na Duklakemp se považuje den, kdy je oznámení o tomto doručeno koordinátorce Duklakempů.

Stornopoplatky:

POBYTOVÉ turnusy

do 15. 3. 2024                     

od 15. 3. do 15. 4. 2024  

od 16. 4. do 15. 6. 2024    

od 16. 6. 2024                 

PŘÍMĚSTSKÉ turnusy

do 15. 4. 2024                     
od 14. 4. do 31. 5. 2024     

od 1. 6. do 30. 6. 2024       

od 1. 7. 2024                 

Pokud se účastník nedostaví na zahájení Duklakempu bez udání důvodu, ztrácí nárok na vrácení uhrazené ceny Duklakempu. 

0 Kč

2.000 Kč

4.000 Kč

6.000 Kč

0 Kč

1.500 Kč

2.500 Kč

3.500 Kč

V případě předčasného ukončení či přerušení účasti účastníka Duklakempu, bez zavinění na straně Duklakempů, nevzniká organizátorům Duklakempů povinnost vrátit uhrazenou částku.

Nahradit účastníka jiným má právo pouze koordinátoka Duklakempů.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené částky Duklakempu (resp. její poměrné části), organizátoři Duklakempů ji vrátí převodem, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace prostřednictvím e-mailové komunikace koordinátorkou Duklakempů a zároveň udání čísla účtu pro vrácení dané částky). 

bottom of page